logo tekst doij

Het kruis geeft dat we onze taken vanuit ons geloof doen. Het verbond van God verbindt ons. Het teken daarvan is de regenboog. Dat is terug te vinden in de kleuren van de poppetjes. We pakken elkaar bij de hand en helpen elkaar en de mensen voor wie de diaconieen werken. De kleur groen is de kleur van de hoop. Met ons werk proberen we mensen weer een beetje hoop te geven.