logo tekst doij

Welkom op de website van het Diaconaal Overleg IJsselstein.

Het Diaconaal Overleg IJsselstein is een communicatieorgaan, waarin de Hervormde gemeente (Kronenburgplantsoen), de Protestantse Gemeente IJsselstein (Ontmoetingskerk) en de Rooms Katholieke kerk vertegenwoordigd zijn. Zij wil, in navolging van Jezus Christus, omzien naar de medemens en hulp bieden waar dat nodig is. Kernwoorden hierbij zijn: Gerechtigheid - Barmhartigheid - Wederkerigheid - Gemeenschappelijke solidariteit.