Home

Welkom op de website van het Diaconaal Overleg IJsselstein.

Het Diaconaal Overleg IJsselstein is een communicatieorgaan, waarin de Hervormde gemeente (Kronenburgplantsoen), de Protestantse Gemeente IJsselstein (Ontmoetingskerk), de Rooms Katholieke kerk en de Nieuw Testamentische Gemeente vertegenwoordigd zijn. Zij wil, in navolging van Jezus Christus, omzien naar de medemens en hulp bieden waar dat nodig is. Kernwoorden hierbij zijn: Gerechtigheid - Barmhartigheid - Wederkerigheid - Gemeenschappelijke solidariteit.

Kerstpakkettenactie 2016

Op 19 december 2016 zijn er weer ongeveer 240 pakketten gegeven door het diaconaal overleg aan mensen die financieel weinig te besteden hebben. De groei van het aantal pakketten die we vorig jaar hadden heeft zich dit jaar gestabiliseerd. Ondanks de stabilisatie betekent het toch dat er een groot aantal mensen in IJsselstein zijn die aandacht en zorg nodig hebben van allerlei instanties. Ook van het diaconaal overleg.
Zoals Kerk in Actie het zegt: ‘De kerk is per definitie zorgzaam.’ Het diaconaal overleg, een overleg van samenwerkende kerken, hoort in die keten van zorg thuis en is daarom de laatste jaren bezig haar netwerk te vergroten.
ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!! Wij zijn dankbaar en blij dat er altijd weer veel (jonge)mensen zijn die op een of andere wijze een bijdrage leveren aan de kerstpakkettenactie. Er is veel geld overgemaakt bijvoorbeeld. Mensen die boodschappen komen brengen in o.a. het Kruispunt. Mensen die meehelpen met sorteren, inpakken en wegbrengen. Zij doen dit met zoveel plezier en overtuiging dat het aanstekelijk werkt. Het geeft veel voldoening iets te doen voor een ander!
Wij zijn blij dat het DOIJ weer gebruik heeft mogen maken van het mooie gebouw ’het Kruispunt’. Het is heel ruim en dat heeft tot gevolg dat we heel efficiënt kunnen werken. Ook dit jaar bleek dat we vooral in de shifts die we ’s middags en ’s avonds gepland hadden heel vlot klaar waren. Dat is mooi, maar we hebben ook het gevoel dat we nog efficiënter met de tijd kunnen omgaan. Daar gaan we in de evaluatie over brainstormen.
We kijken met vertrouwen uit naar de Kerstpakkettenactie 2017!!
Van deze actie is een filmpje gemaakt dat je hier kunt bekijken.

kerstpakkettenactie 2016